Yeni Kadın

0
Paylaş...Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Pin on Pinterest0Email this to someoneShare on LinkedIn0Share on Tumblr0
Yeni Kadın
Yeni Kadın

ATIK’e bağlı ATIK Merkezi Kadın Komisyonu, cinsel-ulusal-sınıfsal baskıya karşı mücadele eden anti-faşist, anti-emperyalist, anti-şöven tüm devrimci demokrat yurtsever kadınları bağrında toplamaya çalışan demokratik bir kuruluştur.

1990 yılının sonlarına doğru, birkaç Avrupa ülkesinden ATIK üyesinin Kadınlar Komisyonu kuruluş çalışmalarını başlatarak alt hayırlıkları 1991 yıının sonlarına doğru tamamlamaları ile Kadınlar Komisyonu 1. Kurultayını 23-24 Kasım 1991’de gerçekleştirmiş ve kuruluşunu resmi olarak ilan etmiştir.

Kadınlar Komisyonu ATIK’e resmi ve organik olarak bağlı bir kurumdur. Bu resmi bağlılık, en az bir Kadınlar Komisyonu üyesini ATIK Konseyine girmesi ve burada Kadınlar Komisyonunu temsil etmesi ile ifade bulur. Avrupa’nın çeşitli ülkelerinde yaşayan bir milyona yakın Türkiyeli göçmen kadın, yaşadıkları ülkelerin kültür farklılığı, dil sorunu v. b çelişkilerin yanısıra, kadın olmalarından dolayı var olan özgün sorunları ve bu kadınların çok büyük bir kesitinin örgütsüz olması kadın sorununa bilimsel, gerçekçi ve uzun verimli olarak toplumsal dönüşümlerin kadın sorununu çözeceği perspektifiyle hareket eden bir kadın örgütlenmesini zorunlu kılmıştırve bu ATIK bünyesinde kadın örgütlülüğünün oluşturulmasına zemin teşkil etmiştir.

Avrupa’da yaşayan Göçmen Kadınların sorunu çok yüklüdür. Bırakıp geldikleri ülkenin yanısıra, yaşadıkları ülkelerdeki problemler ve yine çalışan ile çalışmayan kadınların sorunlarını ayrı ayrı görmek gerçeğinden hareket eden Kadınlar Komisyonumuz, kadın çalışmasında bu farklılığı her zaman göz önünde bulundurmaktadır. Hedefi demokratik kitle örgütü mücadelesinde kadınların aktif yer almasını sağlamak olan Merkezi Kadınlar Komisyonu, bunu gerçekleştirmek için önüne belli başlı görevler koymuştur.

Bunlardan en önemlisi kadınların ekonomik-demokratik haklarını araması ve alması mücadelesinde kadınların önderlik fonksiyonunu oynayarak kadınlarla birlikte hareket etmektir. Bu nedenlerden dolayıdır ki, bünyesindeki kadınların siyasi bilincini yükseltmek en önemli zorunlulukların başında gelmektedir. Avrupa’da kadın sorununa pratik çözümler getirmek, eşit işe eşit ücret sloganını hayata geçirmeye çalışmak, sosyal hakların kısıtlanmasına karşı çıkmak ve çalışan kadınların çalışabilme olanaklarının sağlanması ve bununla beraber çocuk bakımı sorununa gerçek çözümler bulunması için mücadele etmekle beraber, yabancı düşmanlığı ve ırkçılığa karşı mücadelede kadınları bilinçlendirmek ve aktif yer almasını sağlamak yine Kadınlar Komisyonunun temel görevlerindendir.

Sınıflar üstü, düzen içi kadın anlayışının oldukça güçlü olduğu Avrupa’da sendikaların kadın kolları, yerel kadın grupları, feminist oluşumlar, çeşitli yerel siyasi partilerin kadın organizasyonları v. b gibi hareketlerin demokratik niteliklerini iyi saptamak bir zaruriyettir. Kadınlar Komisyonu bu demokratik niteliklerdeki hareketlerle birleşip, bu saflardaki burjuva ideolojisine yüklenme politikasına sahiptir. Toplumların geniş çoğunluğunu baskı altında tutarak sömüren hakim sınıflara karşı mücadele nasıl zorunluysa, düzene yamanmış ve düzen içinde kalmayı öneren her kuruma karşı olduğu gibi, kadın sorununda da reformist akımlara karşı ideolojik mücadele de aynı ölçüde zorunludur.

Kadınlar Komisyonumuz Türkiye’li ilerici dernek ve kuruluşların kadın kolları olmak üzere, diğer uluslardan ilerici ve demokrat göçmen kadın kurum ve kuruluşlarıyla birlikte çalışmaya sıcak bakmaktadır. Yerli anti-faşist kadın gruplarıyla kadınlara yönelik olarak faaliyetler organize edilerek, Avrupa’dan çeşitli uluslardan emekçilerin mücadelesine güç kazandırmaya çalışmaktadır.

Kendi içine yönelik çalışmalarda kadın sorununu hem erkek hem de kadın arkadaşlar tarafından doğru ve bilimsel kavranması ve bu anlayışın geliştirilmesi için çeşitli şekillerde mücadele etmektedir. Kadın ve erkeğin eşitliği bazında soruna yaklaşan Merkezi Kadınlar Komisyonu kadının siyasal, sosyal ve kültürel geri bıraktırılmışlığı nedeniyle özel olarak ilgilenmesi ve kadınlar üzerinde şifte baskının kırılması için özel bir kadın çalışmasını öngörür.

Türkiyeden kilometrelerce uzakta olsakta, kalbimizin önemli bir bölümünün ülke için attığı da yadsınmayacak bir gerçektir. Bu anlamda ülkemizde emekçiler üzerindeki faşizan uygulamalar ve Kürt halkı ve diğer çeşitli milliyetlerden halklar üzerindeki zulüm, her fırsatta protesto edilmekte, halkların kardeşliği ve ulusların kendi kaderlerini tayin hakkı savunulmaktadır. Dünya, nın diğer ülkelerindeki savaşlar, soykırımlar ve emekçi yığınlara yönelik baskılar, Kadınlar Komisyonu tarafından dikkatle takip edilmektedir. Içinde yaşadığımız Avrupa ülkelerinin koşulları, Türkiye koşullarından önemli farklılıklar arz etmekte olduğundan ve kadınların içinde bulunduğu özgür durumları da göz önünde bulundurularak, kadınların örgütlenme çalışmalarının çok daha zor, yavaş ve inatçı bir şekilde gelişeceğini göz ardı etmemek gerekir.

Leave A Reply